Sunday, 4 November 2012

Jhkkas joks

Dil to diya hai tujhe , Magar ek sharart shujhi hai
Leni hai wo cheej jo  tune tango ke bicho mechipa rakha hai

No comments:

Post a Comment

Thanks for Comment